Veřejná vyhláška – Stavební úřad Líbeznice

Územní rozhodnutí o umístění stavby – úprava křižovatky I/9 se silnicí III/0086

– úprava křižovatky přidáním samostatných odbočovacích pruhů …

Cele znění vyhlášky naleznete zde:

Datum vyvěšení: 07. 09. 2018 / 11:39