Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení a výzva k uplatnění připomínek

Obec Předboj žádá o vydání povolení výjimky z ustanovení § 24a odst. 2) písm. a) vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Bližší informace naleznete zde.

Datum vyvěšení: 26. 01. 2023 / 09:30
Datum sejmutí: 10. 02. 2023 / 09:24