Veřejná vyhláška OÚ Bašť

Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Bašť. Vyhláška k nahlédnutí zde.

Datum vyvěšení: 23. 05. 2018 / 15:28