Veřejná vyhláška OÚ Bašť

Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Bašť. Vyhláška k nahlédnutí zde.