Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Podrobnosti včetně grafické přílohy naleznete zde: