Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Podrobnosti včetně grafické přílohy naleznete zde:

Datum vyvěšení: 28. 02. 2018 / 11:25