Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích rozhodl o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici č. III/0095 ul. Kojetická a místních komunikacích ul. Na Jaroši, ul. Spojovací, ul. Pod Hřištěm a ul. Nová z důvodu provádění oprav na místní komunikaci ul. Na Jaroši.Více informací naleznete zde.

Datum vyvěšení: 05. 10. 2018 / 06:51