Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, které naleznete zde.

Datum vyvěšení: 06. 09. 2019 / 08:26