Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, které naleznete zde.