Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/24213 v ul. Velkoveská a na místních komunikacích v ul. Zvonková a ul. Na Ladech v k. ú. Předboj, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu při provádění stavebních prací při akci s názvem: „Zhotovení vodovodu a chodníku v ulici Velkoveská“.

Termín pro stanovení přechodné úpravy je od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018. Více informací naleznete zde.

Datum vyvěšení: 01. 10. 2018 / 12:41