Veřejná vyhláška obce Předboj

Opatření obecné povahy č.1/2016 územního opatření o stavební uzávěře.

Znění vyhlášky naleznete zde.