Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n/L-St.Boleslav

Opatření obecní povahy – Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy. Celá vyhláška zde.