Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs n/L

Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník. Zde k nahlédnutí.