Veřejná vyhláška Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Veřejnou vyhlášku Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši, naleznete zde.

Datum vyvěšení: 22. 08. 2018 / 16:13