Velkoobjemový kontejner na bioodpad (13.3.)

Velkoobjemový kontejner na veškerý bioodpad ze zahrad (větve, tráva, rostliny) bude přistaven Na Vršku v sobotu 13.3. od 8.00 do 12.00 hodin.