Veřejnoprávní smlouva s obcí Líbeznice – obecní policie

Od 23.6.2011 je smlouva v platnosti na dobu neurčitou. Celé znění je k dispozici zde.

Datum vyvěšení: 04. 11. 2013 / 17:42