Zasedání zastupitelstva obce Předboj 30.1.2012

Zasedání se uskuteční dne 30.1.2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tímto programem.

Datum vyvěšení: 23. 01. 2012 / 17:46