Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Oznámení o zahájení řízení i komplexních pozemkových úpravách Bašť

vyhláška

Datum vyvěšení: 06. 03. 2012 / 07:47