Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti

– ve věci zrušení údaje trvalého pobytu – Jana Vokounová, Předboj, Ke Tvrzi 5

Vyhláška zde: