Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Komplexní pozemkové úpravy Bašť a komplexní pozemkové úpravy Nová Ves – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

Datum vyvěšení: 06. 03. 2012 / 08:06