Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Zde Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.