Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Zde Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.

Datum vyvěšení: 08. 04. 2015 / 07:42