Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj

Zde infomace o vyměření daně z nemovitostí na rok 2015.