Varování před podvodnými SMS

Vážení spoluobčané,

na základě dopisu z Ministerstva práce a sociálních věcí si Vás dovolujeme informovat o tzv. phishingových útocích. Občanům chodí podvodné SMS a e-maily, které se tváří jako informace od státu, především o problematice dávek a státní pomoci. Tyto zprávy odkazují na falešné webové stránky, které se snaží nalákat občany k poskytnutí citlivých osobních či bankovních údajů, jejichž zneužitím by útočníci mohli získat kontrolu nad jejich bankovních účtem. Grafická úprava těchto stránek napodobuje stránky MPSV, ČSSZ nebo Identity občana a dalších institucí. Připomínáme, že se každý týden objevují desítky nových podvodných stránek, které se snaží zneužít důvěry lidí. Na tyto zprávy nereagujte a odkazy tohoto typu nerozklikávejte. Níže naleznete leták s podrobnějšími informacemi od MPSV.

 

Leták k podvodným SMS zprávám