Obecní policie: V říjnu v klidu…?

Z měsíčního přehledu o činnosti obecních strážníků bychom mohli získat pocit, že je v Předboji klid. Ale nenechme se zmýlit. Na dveře nám klepou drogy.

Vedle již tradičního překonání padesátky několika nešťastníky (naměřený rekord tentokrát 69 km/h) se strážníci hojně zabývali špatným parkováním a nerespektováním některých dopravních značek. Například „stopka“ u rybníka asi moc respektu nevzbuzuje. Policejní hlídka jí ale na vážnosti dodala. Podobně jako zákazu (vjezdu) u rybníka.
16. října proběhla dopravní akce ve spolupráci s republikovou policií. Za 4 a půl hodiny bylo pro překročení rychlosti zastaveno 5 řidičů v ulicích Velkoveské a Hlavní a v obytných zónách. Máme přislíbeno, že se s podobnými aktivitami setkáme i v budoucnu.
Vrácena majiteli byla jedna nalezená peněženka, tentokrát dokonce včetně hotovosti, což je obzvlášť pozitivní.
Co nás ovšem v říjnu nepotěšilo, je první (a naštěstí zatím poslední) oficiální zmínka o výskytu drog, i když zatím jen o těch „lehkých“. Každopádně by rodiče měli mít oči na stopkách.
-sob-