Územní plán obce Předboj

Územní plán Obce Předboj a jeho změny najdete v následující tabulce.

Nadpis Velikost
Změna č.2 – Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) 7,39 MB Stáhnout
Změna č.2 Územního plánu obce Předboj – Hlavní výkres 1,78 MB Stáhnout
Změna č.2 Územního plánu obce Předboj – Textová část 333,00 KB Stáhnout
Územní plán Obce Předboj – textová část 9,33 MB Stáhnout
Změna č.1 Územního plánu Obce Předboj – textová část 3,74 MB Stáhnout
Územní plán Obce Předboj včetně změny č.1 – obrazová část 1,20 MB Stáhnout