Uzavírka silnice v úseku Březiněves–Bořanovice–Líbeznice (srpen 2020)

V srpnu proběhne rekonstrukce silnice II/243 v úseku Březiněves–Bořanovice–Líbeznice. Rekonstrukce bude bohužel probíhat za úplné uzavírky, takže dojde k dočasným úpravám jízdních řádů linek 348, 368, 369 a 656.


V první etapě, která by měla trvat od soboty 1. srpna do středy 5. srpna, budou linky 348 a 369 mezi zastávkami Ďáblice a Zlonín, Rozcestí vedeny po objízdné trase bez zastávek. Linky tedy nebudou obsluhovat Březiněves, Bořanovice ani Líbeznice. Linka 368 bude tedy jediným autobusem od Prahy, který bude obsluhovat Bořanovice a Líbeznice. V provozu budou pro linku 368 zastávky „Bořanovice“ a „Líbeznice, I“. Linka 656 nebude v této etapě zajíždět v Líbeznicích do zastávek Zdravotní středisko a II. Z Hovorčovic bude vedena přímo do zastávky Líbeznice, Škola.

Ve druhé etapě, která by měla začít 6. srpna a skončit 20. srpna, budou linky 348 a 369 vedeny po objízdné trase mezi zastávkami Ďáblice a Líbeznice, II. Pro tyto linky tak budou zrušeny zastávky Na Fabiánce, Březiněves, Na Boleslavce, Bořanovice a Líbeznice, I. Linka 368 bude zajišťovat jako jediná obsluhu Bořanovic a pro tuto linku bude zrušena pouze zastávka Líbeznice, I. Linka 656 již jezdí po pravidelné trase podle pravidelného jízdního řádu.

Poslední etapa by měla začít 21. srpna a skončit v pátek 28. srpna. Linky 348 a 369 pojedou shodně jako ve druhé etapě. Linka 368 pojede po výlukové trase mimo Březiněves. Ze zastávky Skládka Ďáblice bude vedena odklonem přes zastávku Bořanovice, Náves do zastávky Líbeznice, I. Linky 656 se opět tato etapa netýká.

Jelikož linka 368 bude po celou dobu výluky jediným autobusem, který bude zajišťovat obsluhu Bořanovic budou všechny spoje této linky vedeny z Ládví. Ruší se tedy přestupy večer a o víkendu v Líbeznicích.

Rovněž jsme byli upozorněni, že může dojít k úpravám jednotlivých termínů s cílem zkrátit dobu uzavírky a dále, že jednotlivé jízdné se určuje podle aktuálního jízdního řádu a může tak dojít k navýšení ceny pro některé relace (pro cestující s předplatnými jízdenkami se nic nemění).

Výlukové jízdní řády zatím nemáme k dispozici,jakmile je obdržíme, pochopitelně je doplníme.

(Zdroj: ROPID)

-sob-