Uzavírka silnice č.II/610 V Brandýse n/Labem

Důvodem uzavírky je havárie – propady komunikace. Předpokládaný termín znovuuvedení do plného provozu je 22.8.2021. Mapka k nahlédnutí zde