Poděkování MŠ Předboj za báječnou školku v přírodě

Rádi zveřejňujeme na jejich žádost článek z pera (klávesnice :)) několika rodičů, jejichž ratolesti absolvovaly školku v přírodě. Upozorňujeme ale, že se jedná o názor rodičů, nikoli redakce či vedení obce.

V druhém roce úspěšného fungování  mateřské školy v Předboji zorganizovala paní ředitelka Mgr. Šárka Medová za pomoci svých kolegyň Zdeňky a Terezy týdenní školku v přírodě konanou v Hraběticích v Jizerských horách.

Školka v přírodě se uskutečnila druhý týden v červenci, tj. v době letních prázdnin. Paní učitelky již během května a června děti na školku v přírodě pečlivě připravovaly, a to zejména povídáním si s dětmi o samotném pobytu, o chatě, ve které děti stráví několik nocí, a výletech, které budou se školkou v přírodě spojeny. Děti doma nadšeně vyprávěly, jak si pobyt užijí, s kým budou ubytovány na pokoji a jaké nové zážitky si z pobytu přivezou.

Příprava na školku byla vzorně zorganizována, děti byly ze školky vybaveny pokyny a seznamem věcí. Když nastal dlouho očekávaný den – odjezd na školku v přírodě, děti na návsi netrpělivě vyhlížely autobus, poskakovaly kolem sbalených kufrů a málem nestihly ani rodičům zamávat na rozloučenou. Během týdne dostávali rodiče od paní ředitelky každý den zprávy se sdělením, co děti během dne prožily, co nového viděly, a také odkazy na fotoalbum, ve kterém téměř online viděli své rozesmáté ratolesti, užívající si školku v přírodě.

Dík patří také mamince Dominika, která se připojila ke školkovskému týmu, a pomohla paním učitelkám s dohledem nad dětmi.

Pro nás rodiče, ačkoliv se nám po dětech stýskalo, to byl týden odpočinku, relaxace a také možná možnost si v klidu vyřídit některé věci, na které během školního roku nezbyl čas. A také si společně zajít na sklenku dobrého vína. Děti se vrátily nadšené a vyprávění zážitků nebralo konce. Již se všichni těšíme na příští léto na další školku v přírodě.

Huntley, Čermákovi, Hrdličkovi, Pažítkovi, Hana Frajtová a Richard Klein

(pozn. redakce: Text nebyl redakčně upraven. -sob-)