Usnesení exekutorského úřadu Plzeň-město

Zde Spis.zn. 134 EX 21024/14-138. Celý spis je k nahlédnutí na OÚ.