Úřední hodiny Obecní policie Líbeznice v Předboji

Poprvé ve středu 4.7.2018 v době od 17 do 18 hod. a poté každou další středu ve stejném čase budou v zasedací místnosti Obecního úřadu Předboj k dispozici strážníci Obecní policie Líbeznice.

V souladu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou s obcí Líbeznice podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, bude část úkolů v rozsahu a způsobem stanovených zákonem o obecní policii plněna kromě služebny obecní policie v obci Líbeznice na adrese Mělnická 43 nově také v budově Obecního úřadu Předboj na adrese Předboj, Hlavní18. 

Věříme, že tato nově zřízená služba občanům zjednoduší vyřizování veškerých záležitostí spadajících do kompetence obecní policie.

Pavla Příšovská, starostka