Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Zde k nahlédnutí do seznamu.