Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Zde k nahlédnutí do seznamu.

Datum vyvěšení: 03. 09. 2015 / 10:19