Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzn. neznámý vlastník. Data byla poskytnuta ČÚZK. Seznam zde.

Datum vyvěšení: 10. 10. 2019 / 10:44