Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzn. neznámý vlastník. Data byla poskytnuta ČÚZK. Seznam zde.