Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ÚZSVM v příloze zde, postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Datum vyvěšení: 26. 06. 2018 / 10:21