Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí. Přehled k.ú. Předboj naleznete zde.

Datum vyvěšení: 01. 11. 2016 / 10:28