Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí. Přehled k.ú. Předboj naleznete zde.