Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Praha 2

Oznámení o výběrovém řízení na p.č. 418/2. Bližší informace naleznete zde.

Datum vyvěšení: 04. 09. 2015 / 11:17