Úpravy pozemků mezi komunikacemi a hranicemi zahrad

Víte, že „pruhy“ mezi silnicí či chodníkem a plotem Vaší zahrady patří obci? A co z toho vyplývá?

Z toho důvodu nelze bez povolení obce provádět zpevňování ploch, tím méně pak za účelem budování odstavných ploch pro automobily. Povolení potřebujete i pro zbudování vjezdu ze silnice na svoji parcelu.
Pokud se rozhodnete uvedené plochy ozelenit, případně na ně umístit lavičky, žádný souhlas obce není třeba. Takové aktivity naopak vítáme. Předpokladem ale je, že se o upravené plochy sami postaráte.
-sob-