Umístění flexibilních regulačních sloupků na návsi

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě souhlasu Policie ČR a odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, nechala obec, za asistence Obecní policie Líbeznice, umístit na náves flexibilní regulační sloupky. Toto opatření zamezuje nežádoucímu parkování na návsi a zajistí tak autobusu PID bezpečný a hladký průjezd na stanoviště určené na návsi obce Předboj.

Váš obecní úřad