ULOŽENÍ BIOODPADU – 29. ČERVNA 2024

Vážení občané,

v sobotu 29. června 2024 od 8h do 12h bude pro Vás umožněno odkládání věškerého bioodpadu ze zahrad (rostliny, tráva, větve) na určéném místě na konci ulice Hlavní směr Panenské Břežany viz mapka níže, zde budou připraveni kolegové z údržby a bioodpad od Vás převezmou.