Ulice U Prutníku ve vlastnictví Obce

V tuto chvíli můžeme oznámit zejména obyvatelům ulice U Prutníku, že se nám po dlouhodobém jednání s vlastníkem pozemku p.č. 273/9, podařilo uskutečnit to, že vybudovaná a řádně zkolaudovaná komunikace včetně pozemku p.č.273/9 o celkové výměře 2056 m2, přešla na základě darovací smlouvy k 3.3.2016 do vlastnictví Obce Předboj.

Tímto se obyvatelé a vlastníci přiléhajících nemovitostí již nemusí obávat eventuálního omezení přístupu ke svým nemovitostem.

Pavla Příšovská