Úklid ulic i v Předboji nově

V rámci svazku obcí Region povodí Mratínského potoka bylo rozhodnuto o nákupu zametacího komunálního stroje. Na jeho koupi a následném využití se podílí i Předboj. Už jsme zveřejnili výběrové řízení na obsluhu stroje, nyní nabízíme další informace.

Na konci května proběhlo na OÚ Líbeznice vyhodnocení výběrového řízení na nákup stroje. Vybíráno bylo ze tří nabídek, zvítězila ta za  1.490.000,- Kč bez DPH. Koupě bude podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí, kterou administruje MAS nad Prahou, o.p.s. Jedná se tak mj. o první reálný výsledek spolupráce svazku obcí a místní akční skupiny.

Díky výše uvedené dotaci je příspěvek jednotlivývh zúčastněných obcí na pořízení stroje relativně nízký, v případě Předboje se jedná o 25.000,- Kč, výši příspěvku totiž ovlivňuje množství obsluhovaných komunikací v dané obci (obce s intenzivnějším využitím stroje zaplatí na pořízení částku 50.000,- Kč).

Na obsluhu zametacího stroje svazek zaměstná na plný úvazek pracovníka, který bude placen z rozpočtu svazku (viz článek o výběrovém řízení).

Předboj se samozřejmě musí podílet i na provozních nákladech. Znamená to pro ni výdaj ve výši 2.000,- Kč měsíčně.

Věříme, že s využitím tohoto vyspělého technického prostředku se podaří nejen udržovat veřejný prostor v obci ve větším pořádku, ale také se zlepší například stav komunikací a dešťové kanalizace.

-sob-