Úhrada stočného

Cca 80 vlastníků nemovitostí v Předboji dosud nejen neuhradilo stočné, ale dokonce ani neuzavřelo smlouvu. Žádáme tedy všechny, aby tak učinili co nejdříve!!!
Děkujeme za spolupráci, Váš OÚ.