Účetní závěrka MŠ Předboj za rok 2022

Vážení občané,

účetní závěrka MŠ Předboj, příspěvkové organizace za rok 2022 naleznete ZDE. Účetní závěrka obsahuje rozvahu sestavenou k 31.12. 2022, výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2022 a přílohu sestavenou k 31.12. 2022.