Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti – dohledání vlastníků uvedených nemovitostí.