Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti – dohledání vlastníků uvedených nemovitostí.

Datum vyvěšení: 16. 10. 2014 / 08:25