Tříkrálová sbírka

Farní charita Neratovice bude pořádat v naší obci v termínu 3. – 10.ledna 2018 Tříkrálovou sbírku. Tříčlenná skupinka koledníků bude chodit v doprovodu plnoleté osoby, která se bude prokazovat průkazem. Výtěžek sbírky bude použit na charitativní účely.