Třídění odpadů v roce 2016: Návrat k růstu

Loni se trend v třídění odpadů vrátil k růstu a dostal se po propadu v roce 2015 na úroveň roku 2014. A o kolik jsme ušetřili ovzduší? O více než 67 tun oxidu uhličitého.

Uvidíme, jak se bude třídění dařit letos, leckdy přeplněné barevné kontejnery svědčí o tom, že práci si s odpady doma dáváme. Bohuželk ale nejen doma. Není totiž výjimkou, že v popelnicích i okolo nich se povalují haldy stavebního opdadu, odpadu živnostenského apod. Co ale zaráží a vadí nejvíc a opět tedy připomínáme: žluté kontejnery jsou na plasty, modré na papír. Někdy se nelze zbavit dojmu, že nemalé procentu „třídičů“ jsou občané zcela barvoslepí!

PET láhve prosím sešlapujte, kartony rozřezejte… Nejdte v Předboji sami a kontejnery nemají neomezenou kapacitu.

„Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. si můžete prohlédnout zde.

-sob-