Tisková zpráva k navýšení dotace na výstavbu základních škol ve Středočeském kraji

Vláda navýšila dotace na výstavbu základních škol ve Středočeském kraji

Ve středu 9. listopadu 2022 vláda na svém jednání schválila navýšení dotace na výstavbu škol ve Středočeském kraji z původních 800 tisíc Kč na 1,1 milionu Kč na žáka v rámci dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Reaguje tak na značné navýšení stavebních nákladů v posledních měsících.

Dostatečná výše dotace z MŠMT je pro financování výstavby obou pracovišť základní školy Pod Beckovem naprosto zásadní. Dotační titul MŠMT počítá se spoluúčastí obcí ve výši 15 % z celkových uznatelných nákladů až do výše 1,1 milionu Kč na žáka. Svazek obcí ve snaze snížit finanční spoluúčast jednotlivých obcí na výstavbě podal nebo bude podávat žádosti o další dotační financování, jako jsou např. dotace na zateplení objektů, hospodaření s vodou nebo vybavení odborných učeben v celkové výši téměř 200 milionů korun. Odhadované náklady stavby obou pracovišť jsou dle současných cen těsně přes 1 miliardu korun.

Svazek obcí musí nyní znovu formálně podat žádost o dotaci MŠMT. Její schvalování, byť je jen formální, bude trvat do konce roku. Ihned poté bude svazek moci dle regulí dotační titulu vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. K podpisu smlouvy a zahájení stavebních prací by tak mělo dojít do konce první poloviny roku 2023.

V podobné situaci jako Svazek obcí Pod Beckovem je také pět dalších svazků ve Středočeském kraji, které obce založily z důvodu kolabující kapacity stávajících základních škol. I díky spolupráci s nimi se podařilo vládu přesvědčit o navýšení dotace na 1,1 milionu Kč oproti původně zamýšlenému 1 milionu Kč na žáka.

Svazek obcí ve spolupráci se Základní školou Líbeznice současně připravuje provizorní řešení kapacity pro školní rok 2023/2024. Vznik sedmi prvních tříd v následujícím školním roce bude umožněn díky zřízení detašovaných pracovišť ZŠ Líbeznice v pěti obcích. Zástupci svazku se v nejbližších týdnech sejdou na setkání s rodiči dětí, kterých se provizorium bude týkat.