Třídění v roce 2013

Třídění odpadů už má v Předboji dlouholetou tradici. Za rok 2013 jsme přitom odevzdali do popelnic na tříděný odpad více než 65 tun odpadů.

V roce 2013 jsme do barevných popelnic odevzdali o téměř 25 tun odpadů více než v roce 2012 (celkem 65,165 t oproti 40,725 t). Nárůst se tak dá nazvat bez obav přívlastkem „skokový“.
„Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. si můžete prohlédnout zde.

A jako každý rok apeluji na Vaše dobré vychování: do modrých kontejnerů dávejte papír, do žlutých SEŠLAPANÉ plasty atd. A příkopy, lesní porosty a všechny ostatní cizí pozemky, ať už jsou to parcely soukromé, nebo obecní, prosím neznečišťujte.

-sob-