Technické služby

Technické služby obce Předboj zajišťují veškerou údržbu a úklid veřejných prostranství v obci.

Dva pracovníci se v létě starají zejména o úpravu travnatých ploch a v zimním období zajišťují prohrabávání a posyp komunikací pro pěší. Ve vybavení mají zahradní traktor s přívěsem, travní sekačky, frézu na odklízení sněhu z chodníků.

Odklízení sněhu z obecních komunikací pro automobilovou dopravu probíhá ve spolupráci s předbojskou firmou Zevos, s. r. o.

Obecní úřad nabízí za úplatu využití volné kapacity sekání porostů na pozemcích občanů. O podmínkách se informujte na OÚ.