Přistavení velkoobjemového kontejneru (25.10 a 26.10.2013)

V pátek 25.10.2013 bude Na Vršku v ranních hodinách přistaven a v odpoledních hodinách odvezen kontejner pro odvoz velkoobjemového odpadu. V sobotu 26.10. bude kontejner opět v ranních hodinách přistaven, odvezen pak bude ve 12.00 hod.