Svoz odpadů v roce 2014 – informace pro občany

iK 31.12.2013 končí v obci se svými službami svozová společnost .A.S.A. spol. s r.o. a od 1.1.2014 bude tuto službu provozovat společnost SITA CZ a.s.

Prakticky a organizačně to znamená, že 31.12.2013 provede .A.S.A. poslední svoz komunálního odpadu a rovnou si odebere nádoby, které mají občané od svozové společnosti v nájmu. Tentýž den budou do každé domácnosti novou svozovou společností SITA CZ nové nádoby předávány s tím, že budou předány buď osobně nebo pokud to bude možné, umístěny za oplocení nemovitostí. V případě, kdyby nebyla ani jedna varianta možná, bude nádoba na svoz odpadu vydána v termínu úředních hodin na obecním úřadě. Věříme, že tato situace bude ojedinělá a prosíme v tomto ohledu o toleranci ohledně ukládání odpadu v mezidobí do vydání nádoby.
Známky na popelnice (a nové nádoby) budou vydávány od 6.1.2014 a následně každé úřední hodiny v pondělí a středu, tak jak tomu bylo i v předchozích letech.  Rovněž platí, že výsyp nových nádob označené logem nové svozové společnosti bude v průběhu měsíce ledna (přechodové období) proveden i bez zakoupené známky, aby občané měli čas si známku zakoupit. Svozový den zůstává úterý.
Nádoby na bioodpad budeme od 6.1.2014 prázdné sbírat na obecním úřadě a po vybrání od všech domácností v měsíci lednu vracet společnosti .A.S.A. Nové nádoby budou opět k dispozici na obecním úřadě před zahájením sezónních svozů.
Stávající kontejnery na tříděný odpad budou k 31.12.2013 odvezeny a nové (pokud to bude možné) ve stejný den přistaveny.
Věříme, že tato změna, která přinese finanční úsporu nejen obecnímu rozpočtu, ale i jednotlivým domácnostem, proběhne bez větších komplikací.
– PP –

Informace společnosti SITA CZ naleznete zde.
Ceník poplatků naleznete zde.