Svoz BIOODPADU v roce 2012

Využijte i letos příležitost a zbavujte se pohodlně biologického odpadu ze svých domácností i zahrad! První svoz proběhne již 3. 4. 2012.

Žádáme všechny nové zájemce o nádoby na BIO odpad na rok 2012, aby se přihlásili na OÚ nejpozději do 26. 3. 2012.
Stávající uživatelé mohou svoz na rok 2012 již uhradit. Ceny svozu: 120 l za Kč 482,– a 240 l za Kč 731,– (lze platit i na účet OÚ č. 12223201/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo domu, poté stačí podepsat na OÚ pouze doklad o úhradě služeb svozu biologicky rozložitelného odpadu).