Svazek měst a obcí VKM

Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet dobrovolného Svazku měst a obcí VKM za rok 2020 je zveřejněn v el.podobě na úřední desce Svazku měst a obcí VKM. Podrobnosti zde