Svazek měst a obcí VKM

Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2020  naleznete zde. Příloha 1, 2, 3, 4 a 5.